Pár slov na úvod

Cílem autorů těchto stránek, je vytvořit pokud možno kompletní seznam všech lidí z Hlučínska, které tehdejší osudové události donutily obléci německou uniformu. Bohužel mnoho, příliš mnoho z nich se nikdy nevrátilo do rodného kraje a ke svým rodinám.

Jejich hroby se nacházejí na všech dějištích světového konfliktu, od Evropy, přes Afriku až po Asii. Další stovky lidí utrpěly těžká, neléčitelná zranění. Mnozí z nich strávili dlouhá léta v zajateckých a koncentračních táborech vítězných mocností, z nichž se vrátili s těžce podlomeným zdravím, jejichž následky si sebou nesli a nesou celý život.

Těm všem chtějí autoři věnovat v budoucnu trvalou vzpomínku ve formě objektivně pojaté knihy.

Naším přáním je vzbudit zájem všech generací lidí na Hlučínsku, kterým není osud jejich předků, at˘ padlých, či mezitím zemřelých lhostejný.